Documents

Al llarg de la seva història, el CIEMEN ha elaborat i impulsat documents destacats, alguns dels quals d’abast internacional. En aquesta cronologia inversa trobareu els més significatius, amb una introducció breu de cadascun.

2019. Manifest “Pluralitat lingüística: llibertat, igualtat, democràcia”

Manifest a favor de la igualtat efectiva de totes les llengües de l’Estat espanyol [ca]

2017. El CIEMEN davant el referèndum del Primer d’Octubre de 2017

Posicionament de l’entitat sobre el referèndum d’independència convocat pel govern de la Generalitat de Catalunya. [ca]

2016. Document de treball del Grup de Debat per Visibilitzar i Reconèixer la Diversitat

Propostes i línies de treball propugnades pel grup de persones representatives d’entitats de col·lectius amb bagatges culturals minoritzats en els seus països d’origen que el CIEMEN ha articulat des de 2013. [ca]

2015. Manifest “Catalunya, terra d’acollida”

El CIEMEN va impulsar un manifest públic per a reclamar que Catalunya i Barcelona lideressin l’acollida de refugiats sirians i d’altres indrets del Pròxim Orient i l’Àfrica que, fugint de la situació de guerra i crisi humanitària dels seus països d’origen, arribaven a Europa. [ca]

2012. Manifest de València

Davant del procés cap a la sobirania de Catalunya, el CIEMEN va aprovar aquest manifest en què refermava el seu compromís amb el treball a favor de la independència alhora que renovava la seva voluntat de promoure la construcció nacional i l’autodeterminació dels Països Catalans. [ca]

2011. 15è aniversari de la DUDL

Amb motiu de 15è aniversari de l’aprovació de la DUDL, el CIEMEN va organitzar una jornada de commemoració a Barcelona, en el marc de la xarxa europea Mercator per a la diversitat lingüística. D’aquella jornada en va sortir un recull de quatre aportacions sobre el significat de la DUDL i de la protecció dels drets lingüístics. [ca, en]

1996. Declaració Universal dels Drets Lingüístics (DUDL)

Sota l’impuls del CIEMEN i el Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics del Pen Club, la Declaració va ser aprovada com a Conclusió de la Conferència Mundial de Drets Lingüístics. El text defineix drets lingüístics individuals i col·lectius. [ca] [es] [fr] [en] [altres idiomes: http://www.linguistic-declaration.org/]

1990. Declaració Universal dels Drets Col·lectius dels Pobles (DUDCP)

La segona cimera de la CONSEU va aprovar una Declaració amb l’objectiu de precisar el concepte mateix de “poble” i de definir quins són els seus drets col·lectius. La Declaració és una proposta perquè sigui assumida pels organismes internacionals. [ca]MEMÒRIES ANUALS DEL CIEMEN

En aquest enllaç podeu trobar memòries i resums de projectes i activitats del CIEMEN des de l’any 1999 fins a l’actualitat.