Documents

Al llarg de la seva història, el CIEMEN ha elaborat i impulsat documents destacats, alguns dels quals d’abast internacional. En aquesta cronologia inversa trobareu els més significatius, amb una introducció breu de cadascun.

2017. El CIEMEN davant el referèndum de l’u d’octubre de 2017

Posicionament de l’entitat sobre el referèndum d’independència convocat pel govern de la Generalitat de Catalunya. [ca]

2016. Document de treball del Grup de Debat per Visibilitzar i Reconèixer la Diversitat

Propostes i línies de treball propugnades pel grup de persones representatives d’entitats de col·lectius amb bagatges culturals minoritzats en els seus països d’origen que el CIEMEN ha articulat des de 2013. [ca]

2015. Manifest Catalunya, terra d’acollida

El CIEMEN va impulsar un manifest públic per a reclamar que Catalunya i Barcelona lideressin l’acollida de refugiats sirians i d’altres indrets del Pròxim Orient i l’Àfrica que, fugint de la situació de guerra i crisi humanitària dels seus països d’origen, arribaven a Europa. [ca]

2012. Manifest de València

Davant del procés cap a la sobirania de Catalunya, el CIEMEN va aprovar aquest manifest en què refermava el seu compromís amb el treball a favor de la independència alhora que renovava la seva voluntat de promoure la construcció nacional i l’autodeterminació dels Països Catalans. [ca]

2011. 15è aniversari de la DUDL

Amb motiu de 15è aniversari de l’aprovació de la DUDL, el CIEMEN va organitzar una jornada de commemoració a Barcelona, en el marc de la xarxa europea Mercator per a la diversitat lingüística. D’aquella jornada en va sortir un recull de quatre aportacions sobre el significat de la DUDL i de la protecció dels drets lingüístics. [ca, en]

1996. Declaració Universal dels Drets Lingüístics (DUDL)

Sota l’impuls del CIEMEN i el Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics del Pen Club, la Declaració va ser aprovada com a Conclusió de la Conferència Mundial de Drets Lingüístics. El text defineix drets lingüístics individuals i col·lectius. [ca] [es] [fr] [en] [altres idiomes: http://www.linguistic-declaration.org/]

1990. Declaració Universal dels Drets Col·lectius dels Pobles (DUDCP)

La segona cimera de la CONSEU va aprovar una Declaració amb l’objectiu de precisar el concepte mateix de “poble” i de definir quins són els seus drets col·lectius. La Declaració és una proposta perquè sigui assumida pels organismes internacionals. [ca]MEMÒRIES ANUALS DEL CIEMEN

En aquest enllaç podeu trobar memòries i resums de projectes i activitats del CIEMEN des de l’any 1999 fins a l’actualitat.