EpD sobre drets dels pobles i drets de les dones

Què és?
Des de 2015, el CIEMEN integra diverses de les seves activitats de coneixement en el marc d’un projecte d’Educació pel Desenvolupament (EpD) ampli i de continuïtat que combina dos eixos temàtics: els drets col·lectius dels pobles i els drets de les dones. Ho fa a través de les quatre dimensions de l’EpD: sensibilització, educació, recerca i incidència. L’objectiu del projecte és contribuir als processos de transformació social a Catalunya que redueixin les desigualtats i fomentin la cohesió social en la diversitat a partir del coneixement i reconeixement dels drets col·lectius dels pobles, tot promovent la participació activa de les dones com a vector de canvi. Més específicament, el projecte vol visibilitzar i incrementar el coneixement de la societat catalana sobre els col·lectius de pobles minoritzats i contribuir a l’apoderament dels col·lectius residents a Catalunya amb bagatge de cultura minoritzada al seu país d’origen, amb una atenció especial pels d’origen amazic.

Què fa?
El projecte incorpora una bateria d’accions diverses:

  1. L’Escola d’Estiu del CIEMEN, amb tres edicions ja fetes (20162017 i 2018) i una quarta en preparació (2019).
  2. Seminaris universitaris a Barcelona i Girona (2017) i a Lleida (20172018 i 2019, aquest darrer en preparació).
  3. Dossiers especialitzats al diari digital Nationalia: Col·lecció Drets Col·lectius (quatre volums publicats i dos en preparació) i sèrie de reportatges “Identitats diverses i resistents”. Per a 2019 és prevista la publicació de dues noves sèries: una sobre moviments transformadors de dones en pobles sense estat del Sud i l’altra sobre el poble amazic.
  4. Conformació d’un Grup de Debat i xarxa de persones vinculades a col·lectius amb bagatge de cultura minoritzada residents a Catalunya, que han elaborat un Manifest (2016) del qual emanen, o s’hi inspiren, diverses de les accions que conté aquest projecte.
  5. Elaboració d’un dossier-cartera d’experts en matèria de drets col·lectius i drets de les dones per a periodistes catalans (en preparació, 2018).
  6. Maleta pedagògica “tc wawjdm” per a l’aprenentatge de llengua amaziga a Catalunya. Sis unitats publicades (2018), sis més en preparació (2019) i dotze més en projecte (2020-2021).
  7. Curs de capacitació de formadors per a les classes de llengua amaziga a Catalunya (conclòs, 2018, havent capacitat vuit persones per a impartir les classes).
  8. Conferències sobre el poble amazic, la diversitat del nord d’Àfrica i la situació actual al Rif (2018; la primera va tenir lloc el 28 de gener, la segona el 15 de juny i la tercera a la setena formen un cicle sota el títol “Tamazga a les dues riberes de la Mediterrània”). Tenen el suport d’un tríptic sobre el poble amazic que es lliura a les persones assistents i que també es pot descarregar en versió PDF aquí.

Qui l’executa?
El CIEMEN coordina la globalitat del projecte. Per a cadascuna de les accions compta amb aliats diversos. Específicament per a les accions relatives al poble amazic, es coordina amb la Casa Amaziga de Catalunya i amb Amazan; per a les accions formatives i de publicacions, actualment treballa amb el GRASE de la Universitat de Lleida i amb Gatamaula Feminista.

Qui el finança?

El projecte ha estat finançat cada any per almenys alguna d’aquestes finançadores: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Barcelona i direcció general d’Acció Civica del departament de Benestar Social de la Generalitat.