ALIAS: integració de persones nouvingudes

aliasQuan es va fer?
2011-2013
Qui el va executar?
CIEMEN i Institut per als Drets de les Minories de l’EURAC (Tirol del Sud)
Què era?
El Tirol del Sud i Catalunya tenen en comú la presència de pobles sense estat autòctons i de noves minories generades per fluxos migratoris internacionals. Ambdós territoris compten amb poders legislatius i executius propis, i una llengua diferent de l’hegemònica a l’Estat.
Amb aquest projecte, el CIEMEN i l’EURAC van estudiar el fenomen migratori i les polítiques adoptades pels dos territoris. La investigació va identificar pràctiques recomanables en matèria d’integració i de polítiques orientades a la interculturalitat.
Què va fer?
Fruit de la investigació es van publicar dos informes sobre la política migratòria al Tirol del Sud i a Catalunya, i recomanacions per a una ciutadania cívica al Tirol del Sud. El projecte també va contribuir al llibre Politiche Migratorie e Autonomie Territoriali.
A més, en el marc del projecte, els governs català i sud-tirolès van signar un acord de col·laboració en matèria d’integració social, convivència i diàleg intercultural. L’objectiu és programar accions conjuntes, particularment en l’àmbit de les polítiques lingüístiques i culturals.