Mapa històric del català

atles_catalaQuè és?
Al llarg del darrer segle s’han publicat nombrosos mapes de la llengua catalana i de la seva diversitat dialectal. En mancava, però, un que mostrés l’expansió històrica de la llengua i els territoris on un dia es va parlar. Aquest és un aspecte poc conegut, fins i tot entre els entusiastes de l’idioma: la llengua catalana, en diverses fases de la seva història, ha tingut una presència destacada a la Mediterrània, el nord d’Àfrica i Amèrica.

Què fa?
Els resultats d’aquest projecte són dos. D’una banda, un mapa que mostrarà l’avanç històric del català i els indrets on es parla i on s’ha parlat, així com les llengües veïnes on ha deixat una petjada notable. De l’altra, un document en PDF, que serà descarregable des del web del CIEMEN, amb una exposició documentada sobre els continguts del mapa.

Quan estarà disponible?

Durant el 2016.

Qui l’executa?

El CIEMEN.