Lliureimillor.cat

lliure_i_millor_2016Què és?
És un diari digital d’opinió, vinculat a la campanya Un país lliure, un país millor, i especialitzat en el procés sobiranista a Catalunya. Es tracta d’una publicació amb continguts argumentats i contrastats sobre els beneficis de la independència. També incorpora un enfocament nacional, en preocupar-se dels processos que tenen lloc a la resta dels Països Catalans.

Què fa?
A banda de publicar diàriament nous continguts a lliureimillor.cat, el diari organitza debats físics sobre temes d’actualitat al voltant de la independència. Podeu trobar informació sobre els debats a venir al web del diari.

Qui l’executa?

Tres entitats (Gent de la Terra, l’Ens de l’Associacionisme Cultural i el CIEMEN) i una empresa (Nautilus).