Acord Nacional d’Acció Exterior

anaeQuè era?
Va ser un pacte de la societat civil catalana, fruit d’un procés participatiu ampli (2012-2014), que responia les següents preguntes: Com vol Catalunya presentar-se al món? Com actuar-hi? Com ha de ser la nostra política pública en l’acció exterior? Com es vol projectar Catalunya al món d’una manera ètica? Quins àmbits inclou l’acció exterior?

Què va fer i quan?
De desembre de 2012 a març de 2014, desenes d’entitats de la societat civil, federacions i sindicats van reunir-se com a Taula d’Acció Exterior amb l’objectiu d’elaborar un text que recollís una visió social, nacional i internacionalment participativa i compromesa de l’acció exterior catalana. Aquesta fase va concloure amb l’aprovació del document final i la signatura de l’Acord Nacional d’Acció Exterior (ANAE), que es va obrir als partits polítics (el van subscriure CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP).

D’ençà i fins al novembre de 2014, les entitats de l’ANAE van dur a terme contactes amb els grups parlamentaris i van fer dues intervencions parlamentàries per tal d’incidir en la redacció de la Llei d’Acció Exterior, la qual finalment va fer referència a l’Acord i en va incorporar alguns aspectes.

A partir de 2015, l’ANAE va dur a terme un seguiment del compliment de la Llei d’Acció Exterior i en va difondre l’Acord. Les noves condicions de la política catalana de 2017 i la fi efectiva, a Catalunya, del govern sorgit de les urnes el 2015 —al qual l’Acord monitoritzava— van conduir a la fi, també, de les accions de l’Acord.

Qui el va executar?

Algunes desenes d’entitats, entre les quals el CIEMEN, van iniciar els treballs de l’Acord dins de la Taula d’Acció Exterior el desembre de 2012. El document final va ser aprovat per 139 entitats i federacions el 2014.

Anar al web de l’Acord Nacional d’Acció Exterior