“Per una gestió catalana de la diversitat lingüística”: ja us podeu inscriure a l’Escola d’Estiu 2017

david ciemen

Acabem d’obrir inscripcions per a l’Escola d’Estiu 2017 del CIEMEN, que enguany, i a diferència de l’edició 2016, abordarà la gestió del multilingüisme social a Catalunya. Ho farà a través de tres grans prismes: un, la diversitat lingüística al món i al país, entesa des de diferents paràmetres socials; dos, la tasca de preservació a Catalunya de les llengües procedents de fluxos migratoris recents, amb esment especial d’aquelles minoritzades en origen, i tres, els reptes en l’adquisició de la llengua catalana per part dels col·lectius amb bagatges culturals diferents. L’Escola tractarà conceptes clau de cadascuna d’aquestes temàtiques i la interrelació entre elles, tant des d’un punt de vista teòric com de la presentació d’estudis de cas, amb perspectiva de gènere.

Les sessions estaran orientades a fomentar la investigació, la reflexió i l’acció. Per aquest motiu, l’Escola d’Estiu es clourà amb un taller final en què es revisaran de manera crítica els continguts treballats al llarg de les sessions i s’elaborarà un recull d’idees i propostes que puguin incidir en les polítiques públiques.

Com a novetat addicional, l’Escola d’Estiu 2017 és reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i és vàlida per activar el perfil professional d’immersió i acollida lingüística.

Podeu trobar tota la informació addicional i el formulari d’inscripció seguint aquest enllaç, així com també el programa de l’Escola.