Recerca sobre democràcia i violacions de drets humans als territoris kurds de Turquia (2016-2017)

Què era?

Treball de recerca consistent a esbrinar com han afectat a l’exercici dels drets de la ciutadania les operacions de l’Estat turc per abolir els càrrecs electes dels municipis del territori kurd després de la declaració de l’estat d’emergència a Turquia el 2016. El treball ha estat elaborat per la tècnica del CIEMEN, sociòloga i investigadora Özgür Günes Öztürk, per encàrrec de servei de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu d’analitzar la situació al territori i preparar el desplegament de la cooperació barcelonina allà.

Què va fer?

En la fase de recerca, entre el tercer trimestre de l’any 2017 i el primer de 2018, es van realitzar 41 entrevistes en profunditat amb els ciutadans d’aquests municipis i es van analitzar els testimonis recollits per indicar les violacions dels drets humans més comunes provocades per la destitució dels governs municipals electes del territori kurd de Turquia.

El 2018 es va redactar l’informe, disponible en format PDF a partir de juliol de 2018. Es presenta en primer lloc, un breu relat històric amb l’objectiu de donar a conèixer el clima polític i social de Turquia des del moment que va començar el conflicte kurd fins a l’actualitat. En segon lloc s’explica el procés de destitució dels governs electes, el seu fonament jurídic i els efectes generals que ha provocat sobre la ciutadania. En tercer lloc s’exposa la metodologia utilitzada, els objectius del projecte de recerca i les pautes principals pel seu desenvolupament. En quart lloc, el corpus analític de l’informe exposa vuit categories per descriure les violacions dels drets humans més comunes reportades. Finalment, es presenten les conclusions del treball de recerca i una sèrie de recomanacions.

El corpus analític de l’informe posa de relleu les múltiples violències que es produeixen al voltant dels drets dels ciutadans en aquest territori violències exercides en el marc de les corporacions municipals, les administracions més properes al ciutadà i les quals exerceixen un paper clau a l’hora de vehicular l’exercici dels drets humans i de la ciutadania, especialment en contextos conflictius relacionats amb la situació de pobles i llengües minoritzades.

Aneu al document de l’informe [PDF]

 

Mapes

L’informe s’acompanya de mapes elaborats per Baybars Külebi (Cooperativa Col·lectivaT) sobre els continguts de l’informe. Els podeu veure, en format interactiu, aquí:

Ajuntaments i víctimes civils:

Serveis de dones tancats: