Europa de les Nacions

projectes_edlnQuan es va fer?
1987-2010
Qui el va executar?
El CIEMEN
Què era?
Europa de les Nacions era la revista trimestral del CIEMEN, especialitzada en nacions sense estat, minories nacionals i llengües minoritzades, sobretot del continent europeu.
Què va fer?

La revista va acostar aquestes temàtiques als socis del CIEMEN i als subscriptors de la mateixa, en una època en què era especialment difícil obtenir informació fiable i puntual de la realitat d’aquestes nacions. Se’n van publicar 76 números, i va esdevenir un veritable referent en matèria de nacions sense estat, no només als Països Catalans, sinó també fora.
Europa de les Nacions es va interrompre a causa dels elevats costos de mantenir una revista en paper. En tot cas, i per a evitar un buit en aquests continguts, el CIEMEN va continuar publicant el seu diari digital Nationalia, especialitzat en els mateixos temes.
Els sumaris de totes les revistes, des del número 1 al 76, els podreu trobar aquí.