Stateless Nations Geopolitics

Què és?
Tant en format analògic com digital existeixen obres concebudes com a recurs de referència amb informació sobre cadascun dels estats del món. El CIA World Factbook n’és probablement l’exemple més conegut. Fins al 2015, no existia cap obra similar, però, pensada des d’una concepció del món basada en les nacions i pobles sense estat. El projecte Stateless Nations Geopolitics cobreix aquest dèficit.

Què fa?
Manté un lloc web amb perfils de nacions i pobles sense estat europeus, amb informació política, històrica, econòmica, militar, lingüística i cultural de referència. Alhora, incorpora perfils de cadascuna d’aquestes nacions i pobles sense estat des d’un punt de vista geopolític.

Qui l’executa?

El CIEMEN i la Fundación Aragonesista 29 de Junio, sota el paraigua del Centre Maurits Coppieters (CMC).

Anar al web de Stateless Nations Geopolitics