Tallers de suport als col·lectius gitano dom i abdal del Kurdistan (persones refugiades i desplaçades)

projecte_tallers_2017Què és?
Organització de tallers de salut sexual i reproductiva (per a dones), teatre psicopedagògic (infantil i juvenil) i drets per a persones refugiades i desplaçades, membres de dos col·lectius diferents i marginalitzats històricament: els doms i els abdals. En el cas dels doms, es tracta d’una població gitana de llengua kurda i/o domari. Entre les persones doms participants en aquest projecte n’hi ha de refugiades procedents de Síria i de desplaçades internes, originàries de les zones kurdes de Turquia. En el cas dels abdals, és una població de fe alevi i de llengua de base turquesa. Les persones abdals participants són procedents del nord de Síria (Rojava). Els tallers es desenvolupen a les ciutats d’Amed (Diyarbakir en turc, Kurdistan del Nord) i Gaziantep.

Què fa?
El projecte està organitzat en quatre activitats.

1. Tallers de teatre psicopedagògic per a infants i joves que permetin millorar les seves capacitats d’aprenentatge, fer front als traumes que patits en la seva fugida de la guerra de Síria i facilitar el seu enfortiment emocional enmig de les condicions a què s’enfronten. Segons el personal educador que treballa amb aquests infants i joves, és primordial que siguin capaços de comunicar les seves emocions.

L’activitat s’adreça a una població d’entre 6 i 18 anys dels barris on viuen els doms i els abdals a Amed i a Gaziantep. A Amed hi ha 24 nens i 22 nenes participant en l’activitat. A Gaziantep hi ha dos grups de nens i nenes (34 infants en total) que participen en els tallers.

2. Tallers de salut sexual i reproductiva. Després d’una sessió informativa, s’executen tallers on s’aborden temes relacionats amb salut, gènere i els efectes del procés de refugi sobre les dones i particularment els temes com la prevenció i atenció a problemes de salut de les dones relacionats amb la sexualitat i la reproducció, mesures de planificació familiar per evitar l’embaràs no desitjat, les malalties de transmissió sexual i els casos de maternitat infantil/juvenil.

A Gaziantep, l’activitat s’adreça a dones abdals refugiades, procedents de Síria. Són 21 dones d’edats compreses entre els 19 i els 37 anys. A Amed, són 26 dones, majoritàriament doms, tant siguin desplaçades internes de Turquia com refugiades de la guerra de Síria.

3. Formació i assessorament sobre drets i llibertats. Adreçada a persones refugiades (doms i abdals de Síria) i a persones desplaçades internament (del barri de Sur, a Amed), per dotar-les d’eines jurídiques i procedimentals per reclamar i exercir els seus drets davant de les autoritats públiques pertinents: Estat turc, agència de cooperació turca (AFAD) i ajuntaments d’Amed i Gaziantep.

L’activitat està orientada a aconseguir resultats que tinguin un impacte permanent en l’accessibilitat de drets per part d’aquests col·lectius.

4. Accions de sensibilització a Catalunya. Aquesta activitat inclou tres accions: publicació d’un article, la celebració d’una conferència i la projecció d’un documental amb format de cinefòrum.

Quan?
Els tallers 1 i 2 van començar la primera quinzena de juny de 2017 a totes dues ciutats. La data prevista de finalització és el 30 d’agost de 2017. Les activitats 3 i 4 es duran a terme durant el mes de setembre de 2017.

Qui l’executa?
El CIEMEN, conjuntament amb dues contraparts locals principals: la Fundació Anadolu Kültür (fundada el 2002 per persones procedents de la cultura, el món dels drets humans, de l’art i de l’empresa privada que té per objectiu construir ponts entre diferents comunitats ètniques, culturals i religioses a Turquia i a la regió) i l’entitat Zero Discriminació (Sifir Ayrimcilik en turc; ONG fundada el 2009 amb l’objectiu de protegir les comunitats més marginades i minoritzades de Turquia; des dels seus inicis ha centrat els seus esforços en els col·lectius gitanos, entre ells els doms de Diyarbakir i els abdals de Gaziantep).

Igualment, comptem amb unes altres dues contraparts locals que treballen per a i en col·laboració amb les nostres contraparts principals): la Cooperativa de Dones i Medi Ambient d’Umut Işığı (a la seva seu s’estan executant els tallers d’Amed) i l’Associació dels Abdals de Gaziantep.

Les activitats són conduïdes per talleristes locals, experts i expertes en les matèries corresponents.

El projecte es duu a terme amb finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB).

Notícies relacionades:

25 juliol 2017. En marxa els tallers de suport a la població refugiada i desplaçada gitana i abdal al Kurdistan
25 maig 2017. Els doms: els gitanos del Pròxim Orient