Lliureimillor.cat

lliure_i_millor_2016Què era?
Va ser un diari digital d’opinió, vinculat a la campanya de Gent de la Terra Un país lliure, un país millor, i especialitzat en el procés sobiranista a Catalunya. Es tractava d’una publicació amb continguts argumentats i contrastats sobre els beneficis de la independència. També incorporava un enfocament nacional, en preocupar-se dels processos que tenen lloc a la resta dels Països Catalans.

Què va fer?
A banda de publicar diàriament nous continguts al web lliureimillor.cat, el diari organitzava debats sobre temes d’actualitat al voltant de la independència.

Quan?

El diari es va llançar el 2014 i va actualitzar-se fins al 2016.

Qui l’executava?

Tres entitats (Gent de la Terra, l’Ens de l’Associacionisme Cultural i el CIEMEN) i una empresa (Nautilus).