Estrenem el web Barcelona, ciutat d’acollida

david ciemen

Fa poques setmanes us explicàvem que el CIEMEN cloïa el projecte “Barcelona, ciutat d’acollida” amb una taula rodona sobre l’Iraq i la presentació d’un nou web. Aquest recurs digital ja està disponible en línia, a l’adreça barcelonaciutatdacollida.cat.

El web aporta informacions sobre què s’entén per “refugiat”, quines són les dinàmiques que els forcen a fugir dels seus països i com funciona el sistema d’asil. També s’inclou una petita guia sobre què pot fer una persona resident a Barcelona per ajudar aquestes persones.

El web també incorpora informacions històriques de context sobre el refugi de catalans a fora del nostre país i exemples de persones il·lustres que en el seu moment van ser refugiades. També s’hi presenten tres casos actuals de conflicte i refugi (Síria, Iraq i Kurdistan) amb tres vídeos d’entrevistes amb tres persones refugiades (una de les quals, la de Síria, ja disponible i les altres dues en preparació).

Com la resta del projecte, el web s’ha fet amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.