Escola d’Estiu CIEMEN 2016

(Información en castellano aquí.)

L’Escola d’Estiu CIEMEN

Un dels grans objectius del CIEMEN és la difusió de coneixement a favor d’una comprensió més global dels drets col·lectius dels pobles. L’entitat aposta per tres vies per a fer-ho: els mitjans de comunicació -amb el diari digital Nationalia com a recurs principal-, les conferències i la seva oferta formativa.

L’Escola d’Estiu CIEMEN és la culminació d’aquesta tercera via. Durant dues setmanes, ofereix als participants un programa plural de ponències, taules rodones, tallers i visites amb experts -tant del món acadèmic com de l’associatiu- en la temàtica dels drets dels pobles, amb una perspectiva democràtica, de drets i de gènere. L’Escola d’Estiu té un caràcter internacional, amb alumnes provinents de diversos països del món.

 

L’edició 2016: Drets col·lectius, feminismes i polítiques a la ciutat

L’Escola d’Estiu CIEMEN 2016 se situa en la intersecció de tres eixos de coneixement: els drets col·lectius dels pobles, els drets de les dones i els feminismes, i les polítiques públiques. L’Escola aborda els conceptes claus de cadascuna d’aquestes temàtiques i la interrelació entre elles, tant des d’un punt de vista teòric com de la presentació d’estudis de cas.

L’Escola promou la difusió de coneixements a través de classes, ponències, taules rodones, vídeos i tallers amb la participació de persones destacades del món acadèmic i activistes que coneguin en profunditat les temàtiques a abordar des d’una perspectiva de gènere i feminista. Les sessions estaran orientades a fomentar la investigació, reflexió i acció.

Un altre element essencial, i particular de l’Escola, és la col·laboració d’organitzacions socials i representants de col·lectius amb bagatges culturals minoritzats residents a Catalunya. El CIEMEN afavorirà que les idees i conclusions que s’extreguin de les diferents sessions de treball de l’Escola puguin ser incorporades en l’estratègia d’acompanyament de la defensa, protecció i exigència dels drets d’aquests col·lectius que l’entitat duu a terme.

 

A qui va adreçada?

No hi ha una limitació específica: s’hi pot inscriure qualsevol persona interessada a aprofundir en el coneixement dels drets col·lectius, dels drets de les dones i els feminismes, i les polítiques públiques, i de les interrelacions entre ells. No obstant això, els continguts de l’Escola d’Estiu estan especialment orientats per a estudiants universitaris i per a treballadors del Tercer Sector. També forneix d’eines útils a professionals d’àmbits com el periodisme o l’ensenyament.

A banda d’aquests perfils, l’Escola d’Estiu ofereix vuit beques a persones provinents de pobles i nacions sense estat d’arreu del món.

 

Programa

Us podeu descarregar el programa complet en els següents enllaços:

 

Coordinació acadèmica

Elena Ferreiro, David Forniès, Antoni Trobat (CIEMEN).

Informació i coordinació tècnica

Elena Ferreiro (CIEMEN)
secretaria@ciemen.cat
93 444 38 00

 

escola_estiu_ciemen_2016

 

Dates

Del 4 al 16 de juliol de 2016, en sessions de matí i tarda.

Durada total

66 hores.

Lloc

Sala d’actes del CIEMEN. Rocafort, 242 bis, 08029 Barcelona.

Llengua

Castellà (al voltant del 90% de les sessions) i català (al voltant del 10%).

Preu

200 euros (públic general) / 180 euros (socis del CIEMEN, estudiants i menors de 25 anys).

Acreditació acadèmica

Diploma acreditatiu per als participants que assisteixin a un mínim del 80% del curs.

Organitza:

ciemen-logo-pet

Amb el suport de:

logo_acdcd  ajuntament2