Escola d’Estiu CIEMEN 2019

(Información y programa en castellano aquí.)

Un dels grans objectius del CIEMEN és la difusió de coneixement a favor d’una comprensió més global dels drets col·lectius dels pobles. L’entitat aposta per tres vies per a fer-ho: els mitjans de comunicació —amb el diari digital Nationalia com a recurs principal—, les conferències i la seva oferta formativa.

L’Escola d’Estiu és la culminació d’aquesta tercera via. Durant dues setmanes, ofereix a les persones que hi participen un programa plural de ponències, taules rodones, tallers i visites amb experts —tant del món acadèmic com de l’associatiu— en la temàtica dels drets dels pobles, amb una perspectiva democràtica, de drets i de gènere.


2019, quarta edició: drets col·lectius, feminismes i diversitats

L’Escola d’Estiu 2019 arriba a la seva quarta edició. Aborda les interseccions entre els drets col·lectius (sobretot, però no només, dels pobles) i els drets de les dones des d’una perspectiva històrica i de present, crítica i heterodoxa, i en clau de diversitat.

El món modern i contemporani, configurat a partir de l’ascens i expansió del capitalisme sustentat sobre el patriarcat ja prèviament hegemònic, es configura en un context d’atac a moltes col·lectivitats, de no reconeixement dels seus drets i d’imposició de models uniformitzadors. Aquest procés, paradoxalment, té lloc en paral·lel amb l’ascens de l’humanisme i, posteriorment, de la il·lustració, i de les nocions de llibertat i progrés que hi són sovint associades, que en alguns casos són el germen de les resistències i contestacions que provaran de transformar-lo fins als nostres dies.

En el marc d’aquesta modernitat ambivalent, doncs, sorgeixen i es mantenen múltiples situacions de vulneració de drets col·lectius i de les dones a tots els nivells, però també algunes escletxes des d’on es poden generar alternatives emancipadores.

L’Escola mostrarà les claus d’aquest procés per afavorir-ne una millor comprensió, facilitar la interiorització de la vinculació entre unes vulneracions i altres i, també, contribuir a la cerca d’eines i mecanismes alternatius de resistència i transformació des dels drets dels pobles, els drets de les dones i els feminismes, amb mirades complementàries des d’àmbits tan diversos com l’ecologia, la llengua, les migracions, la música, l’economia o els moviments LGTBI.

A qui s’adreça?

No hi ha una limitació específica: s’hi pot inscriure qualsevol persona interessada a aprofundir en el coneixement dels drets col·lectius, dels drets de les dones, els feminismes i la diversitat, i de les interrelacions entre ells. No obstant això, els continguts de l’Escola d’Estiu estan orientats sobretot a estudiants universitaris i a persones que treballen en el tercer sector. També forneix d’eines útils a professionals d’àmbits com el periodisme, l’ensenyament o l’administració.

A banda d’aquests perfils, l’Escola d’Estiu ofereix sis beques a persones provinents de pobles i nacions sense estat d’Europa i la Mediterrània.

Programa

Us podeu descarregar el programa en els enllaços següents:

Coordinació acadèmica

Elena Ferreiro, David Forniès i Antoni Trobat són personal tècnic del CIEMEN, especialitzats en diversitats socials i nacionals, responsables de la coordinació del programa formatiu de l’entitat i de la gestió dels projectes d’Educació per al Desenvolupament. L’Escola d’Estiu compta amb l’assessorament d’un consell format per Antoni Estradé, Mariona Lladonosa, Montse López Amat i Albert Noguera.

Informació i coordinació tècnica

Elena Ferreiro
secretaria@ciemen.cat
93 444 38 00

Dates

De l’1 al 12 de juliol de 2019, en sessions de matí i tarda.

Durada total

68,5 hores.

Lloc

Sala d’actes del CIEMEN. Rocafort, 242 bis, 08029 Barcelona.

Llengua

Castellà (al voltant del 90% de les sessions) i català (al voltant del 10%).

Preu

200 euros (públic general) / 180 euros (socis del CIEMEN, estudiants i menors de 25 anys).

Acreditació

Certificat d’assistència per als participants que assisteixin a un mínim del 80% de les hores del curs.

L’Escola d’Estiu del CIEMEN és una activitat reconeguda oficialment pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Inscripcions

Per a inscriure-us-hi, si us plau completeu aquest formulari:

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Data de naixement / Fecha de nacimiento

DNI / documento de identificación

País de residència / País de residencia

Número de telèfon / Número de teléfono

Correu electrònic / correo electrónico

Com t'has assabentat de l'Escola? / ¿Cómo has sabido de la Escola?

Vols rebre altres informacions del CIEMEN per correu-e? / ¿Quieres recibir otras informaciones del CIEMEN por correo-e?

Organitza:

Amb el suport de: