Formació i capacitació d’ONG en acció internacional

Descripció del curs

En el marc de la crisi econòmica que s’albira, derivada de les conseqüències de la pandèmia global i de les ja àmpliament desplegades polítiques de replegament de l’estat del benestar, les organitzacions del Tercer Sector, i específicament les ONG de Catalunya es veuen empeses a cercar noves vies de finançament en altres marcs institucionals, com ara la Unió Europea.

És oportú aprofitar aquest procés per potenciar el marc d’internacionalització d’aquestes entitats, entès com a pas imprescindible per a assolir objectius de supervivència i adaptació a un context global. El curs que us oferim —que, en diferents formats, arriba a la seva vuitena edició— aprofundeix en els processos i mecanismes teòrics i pràctics d’accés a l’entramat polític, institucional i econòmic d’Europa i la Unió Europea, des de la realitat, capacitat i perspectiva del sector de la cooperació catalana i de totes les organitzacions que treballen en l’àmbit internacional. El curs s’acota en l’àmbit específic, en el marc del Tercer Sector Social, dels afers socials, la justícia i la immigració.

El model de formació serà mixt: s’hi podrà participar tant de forma presencial com telemàtica.

A qui va destinat?

El curs va destinat principalment a membres de les ONG i entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, ja siguin tècnics, voluntaris, directius de les juntes… que vulguin desenvolupar una estratègia d’internacionalització de la seva entitat.

Quantes places hi ha?

El curs té una xifra reservada de 30 places presencials i 20 en línia. Es prioritzaran aquelles persones ja participants en entitats, en les quals puguin aplicar els coneixements apresos. Cas que aquestes no cobreixin totes les places, se’n deixarà per a persones que en el moment de la matriculació no tinguin aquesta vinculació orgànica.

Hi ha 35 places en línia.

Es limitaran a tres les places per entitat.

On es farà el curs?

A l’Espai CIEMEN (C/Rocafort, 242 bis de Barcelona) per a les persones que segueixin la modalitat presencial; la modalitat en línia es podrà seguir a través d’una plataforma que especificarem en breu.

Quan es farà el curs?

Del 17 de juny al 29 de juliol de 2021, en set sessions entre les 15:00 i les 18:00 hores.

Quins dies i amb quin programa?

Sessió 1. Introducció: Per què mirar a Europa? (3h –17/06/21)

La primera sessió estarà dividida en dues parts. La primera part servirà com a presentació del curs i posarà de manifest els motius pels quals les ONG poden beneficiar-se d’un apropament a Europa.

• Obertura

• Objectius del curs i presentació dels participants

• La importància de presentar-se a Europa i al món

La segona part situarà els participants pel que fa als programes inclosos en el marc financer plurianual actual i abordarà les prioritats polítiques de la UE.

• Marc financer plurianual 2021-2027

• Tipologia de fons europeus i instruments financers

• Fons Next Generation

Sessió 2. Fonts de finançament per a ONG (3h –22/06/21)

La segona sessió serà diferent segons la tipologia d’àmbit específic del Tercer Sector Social en la qual s’hagi emmarcat el curs. S’oferirà una visió de les oportunitats de finançament de la UE per a organitzacions quetreballen en el propi àmbit d’afers socials, justícia i immigració.

Sessió 3. Workshop – Presentació d’un projecte europeu (3h –01/07/21)

La tercera sessió té com a objectiu que els participants entenguin el procediment per passar d’una idea de projecte propi a una proposta de projecte que encaixi en el marc lògic dels projectes europeus.

• Identificació de necessitats i capacitats

• Encaix amb la convocatòria

• Plantejament i redacció d’una proposta

• Cicle de vida del projectes des d’un punt de vista administratiu

Sessió 4. Workshop – Identificació i implementació d’un projecte europeu (3h –08/07/21)

Durant la quarta sessió, es té per objectiu la familiarització amb la redacció i implementació d’un projecte europeu. En aquest mòdul es tocaran les temàtiques relacionades amb la realització d’un projecte europeu següents:

• Redacció d’objectius, enfocament i resultats

• Creació de paquets de treball i cronograma

• Negociació i firma

• Posada en marxa

• Seguiment del pla de treball

• Estratègia de comunicació, difusió i explotació

• Gestió de la qualitat

• Avaluació, seguiment, impacte i sostenibilitat.

Sessió 5. Preparació i gestió financera d’un projecte Europeu (I) (3h –15/07/21)

A la cinquena sessió, s’iniciarà un petit mòdul de dos sessions (5 i 6)en la que es tractarà sobre la gestió finançara de projectes europeus. En aquesta primera part es formarà als assistents sobre el següents punts:

• Cicle de vida del projectes des d’un punt de vista administratiu i financer

• Estructura del pressupost i categories de despesa

• Despeses reals, unitàries i suma global

• Els documents clau i l’origen de les regles financeres i administratives

Sessió 6. Preparació i gestió financera d’un projecte Europeu (II) (3h –22/07/21)

Amb la sisena sessió es tancarà el mòdul sobre gestió financera de projectes europeus (5 i 6). En aquesta segona part es formarà als assistents sobre:

• Regles contractuals i financeres aplicables als diversos tipus de projectes

• Producció de documents administratius per justificar les despeses dels projectes (eines per a la justificació i gestió documental)

• Gestió financera del projecte de partenariat

• Avaluació i preparació dels informes financers

• Auditories

Sessió 7. Taula rodona: ONGs a Brussel·les: influència, participació i suport institucional (3h –29/07/21)

Aquesta setena i última sessió consistirà en una taula rodona on es presentaran diverses perspectives sobre la participació de les ONG a Europa, tan pel que fa a la seva influència en el procés de pressa de decisions a Brussel·les com a la implementació de projectes europeus. Així, hi participaran representants de la Delegació de la Generalitat a la UE, entitats socials catalanes que han participat en projectes europeus, així com experts en finançament per a ONG a Brussel·les.

Sessió final: viatge al cor d’Europa

Si les condicions de l’actual crisi sanitària global ho permeten, es farà una vuitena sessió extraordinària conceptualitzada com un viatge a Brussel·les al cor de les institucions europees. Aquesta última activitat, que farien tots els grups en conjunt, seria la plasmació en clau pràctica de cara a la internacionalització de les entitats, a través de la capacitació en l’accés a l’entramat polític i institucional de governança de Brussel·les.

L’equip coordinador del curs planificarà la ruta per tal de conèixer les institucions europees, el grup parlamentari, les institucions catalanes allí representades així com institucions paradiplomàtiques i lobbies del Tercer Sector comunitari. La visita serà optativa i costejada individualment.

Professorat

El curs serà impartit per Gemma Pinyol Puig, professional amb més de 14 anys de treball com a experta en governança, societat civil i gènere per a la Comissió Europea i altres agències internacionals, combinant identificació, seguiment i avaluació de projectes. Llicenciada en Ciències Polítiques i Administració Pública per la Universitat Pompeu Fabra, va obtenir un Màster en Arts en Gestió i Avaluació del Desenvolupament per la Universitat d’Anvers. Ha format part del grup d’experts de la UE que donen suport a la implementació de programes de la societat civil de la UE, inclosa l’avaluació de les propostes de projectes de la UE. A més, ha desenvolupat una àmplia experiència en el suport a les organitzacions en l’elaboració de propostes de projectes de la UE en diferents sectors, entre ells gènere, migració, cooperació al desenvolupament, desenvolupament urbà, joventut i educació.

Preu

El curs és gratuït, sufragat pel grup parlamentari europeu de l’Aliança Lliure Europea.

Formulari d’inscripcions

Les inscripcions estan tancades.


Organitzen