Identitats · nacions · estats · transformacions

Seminari interdisciplinar sobre les relacions entre els processos de llibertat nacional i de canvi global en el context de la modernitat

Aquest seminari s’adreça a professionals que treballen a les universitats catalanes en l’àmbit de les ciències socials i de les humanitats. Es planteja com a objectiu introduir la perspectiva de les identitats col·lectives (i dins d’aquestes, més específicament de les nacionals) per copsar tant la centralitat que han tingut en la conformació de la mena de món en què vivim, com la que encara mantenen avui i la que tot fa pensar que seguiran retenint en un futur immediat. Degut a la rica transversalitat que el tractament d’aquesta problemàtica demana, es suggereix la conveniència d’incorporar-la als temaris docents i a les agendes de recerca de les més variades disciplines. En efecte, només de la col·laboració constant entre practicants de la lingüística, la història, la geografia, l’antropologia, l’economia, la ciència política, la demografia, el dret, la sociologia, la psicologia social o dels estudis sobre literatura, sobre les arts o sobre la comunicació social…  en pot sortir una aproximació que comenci a fer justícia a l’enorme complexitat de la realitat que es vol analitzar.

Al costat d’un enfocament conceptual, descriptiu i genèric, amb el qual encetarem la nostra reflexió, el seminari vol cridar l’atenció sobre alguns aspectes més “normatius” de la qüestió, considerant que, com en totes les esferes de la vida social, en el cas de les nacions també es donen situacions de flagrants desigualtats entre elles. Concretament, des de l’òptica dels drets col·lectius, ens centrarem d’una manera particular en les anomenades “nacions sense estat”, en els problemes i reptes que presenten els espais multinacionals, i en el tema de les minories ètniques.

Al llarg del seminari, aprofitarem per aplicar a aquesta matèria el punt de vista de l’anàlisi de gènere, per tal com n’il·lumina moltes dimensions que d’altra forma no resultarien entenedores o amb prou feines es podrien fer visibles.

El seminari compta amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i de l’Ajuntament de Barcelona.

Dates

El seminari té dues edicions idèntiques: a Barcelona (dilluns 6 de febrer de 2017) i a Girona (dijous 23 de febrer de 2017).

Durada total

3 hores, de 16:00 a 19:00.

Llocs

A Barcelona: Sala d’actes del CIEMEN. C/ de Rocafort, 242 bis.

A Girona: Facultat de Dret, Aula 3H. Universitat de Girona – Campus de Montilivi. C/ de la Universitat de Girona, 12

Preu

Gratuït.

Organitza

CIEMEN.

Col·laboren

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i Ajuntament de Barcelona.

Díptic del seminari a Barcelona (PDF)

Díptic del seminari a Girona (PDF) (Atenció: inicialment previst per al 9 de febrer, el seminari es fa el 23 de febrer al mateix lloc i en el mateix horari.)

ESTRUCTURA DEL SEMINARI

El Seminari s’estructura en una única sessió de quatres hores de durada, dividida en tres parts:

-Una primera exposició oral d’una hora i quart, seguida de quinze minuts de descans.
-Una segona exposició oral també d’una hora i quart, amb el mateix interval de repòs.
-Finalment, un debat obert d’una hora amb la intervenció de totes les persones assistents que ho desitgin.

CONTINGUTS DEL SEMINARI

PRIMERA PART:  L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ
-Una noció qüestionada: la identitat, concepte recent, polèmic i de significat plural
-Formació i dinàmica dels grups humans i de les identitats col·lectives
-Aparició de les nacions i gènesi de la modernitat
-L’univers nacional:  La nació i la realitat de la vida quotidiana
-Un fet social total: complexitat i transdisciplinarietat

SEGONA PART:  LA QÜESTIÓ DE L’ESTAT
-L’Estat i la Nació: aventures i desventures d’una parella, en clau d’anàlisi de gènere
-Nació, estat i dominació: la politització de la nació i la nacionalització de la política
-Un món d’estats-nació: nacionalització i internacionalització
-Drets col·lectius i “torts” estatals
-Una realitat qüestionada:  Les “nacions sense Estat”, les minories ètniques, les migracions i els desafiaments de la globalització.

REFLEXIÓ FINAL:  L’ESTAT EN QÜESTIÓ?

 

EL COORDINADOR DEL SEMINARI

Antoni Estradé i Saltó (Vimbodí, Conca de Barberà, 1958) és Llicenciat en Ciències Econòmiques i Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). També és Master en Pensament Social i Polític per la Universitat de Sussex (Anglaterra), on va iniciar els seus estudis de doctorat.

Ha treballat molts anys –des del 1982- al Departament de Sociologia de la UAB, d’on ha estat professor, entre altres matèries, de l’assignatura “Sociologia de les Identitats Nacionals” durant tot el temps que aquesta va existir, entre el 1996 i el 2011 (quan un canvi en el Pla d’Estudis la va fer desaparèixer) .

Especialitzat en història del pensament social, actualment està embrancat en diverses recerques al voltant del moviment llibertari català dels anys vint i trenta.

Organitza:

ciemen-logo-pet

Amb el suport de:

logo_acdcd  ajuntament2