Projectes europeus per a ONG

La Unió Europea, sovint percebuda com un ens llunyà i complicat, inverteix esforços a ser propera a la ciutadania i a les organitzacions, i els ofereix tota una sèrie d’oportunitats per a dur a terme els seus projectes.

El curs “Projectes europeus per a ONG” presenta aquestes oportunitats d’una forma propera i dóna eines perquè les organitzacions puguin fer, de forma independent, els primers passos per apropar-se a la realitat europea i a les seves possibilitats.

Més concretament, té com a objectius:

· Explicar la realitat i el funcionament europeus
· Revisar el marc de finançament plurianual actual
· Exposar els programes i línies de finançament principals per a ONG
· Mostrar els passos per presentar i gestionar un projecte europeu
· Donar a conèixer les vies de participació de les ONG catalanes a Europa

El curs es completa amb una visita a Brussel·les (18 octubre, vols i despeses a càrrec de cada alumne) per conèixer el funcionament de les institucions europees i la seva relació amb organitzacions externes.

Persones destinatàries

El curs va dirigit a persones tècniques i directives d’organitzacions del tercer sector amb coneixements previs en la formulació de projectes i interessades en apropar-se a Europa. Es tracta d’un curs que comença des d’una perspectiva força general però que es va concretant per tal de donar indicacions i eines als seus participants per a que puguin aplicar aquests coneixements en el seu dia a dia, durant el curs i també un cop aquest finalitzi.

Dates

Cada dilluns i dimecres entre el 8 de maig i el 12 de juny de 2017, de 16 a 19 hores. (El 29 de maig no hi ha classe.)

Durada total

27 hores.

Lloc

Sala d’Actes del CIEMEN. Rocafort, 242 bis, Barcelona / Metro Entença (totes les sessions excepte les del 15 i el 22 de maig).

Seu de Lafede.cat. Tàpies, 1-3, Barcelona / Metro Paral·lel (sessions del 15 i el 22 de maig).

Preu

Gratuït.

Inscripcions

Del 30 de març al 3 de maig de 2017.

Les inscripcions per a aquest curs estan tancades en haver-se ocupat totes les places disponibles.

El CIEMEN i MAC Partners oferiran una nova edició del curs entre els mesos de setembre i octubre de 2017. Si desitgeu que us informem de l’obertura d’inscripcions per a la nova edició, envieu-nos si us plau un correu electrònic a secretaria[a]ciemen.cat

Organitzen

CIEMEN i MAC Partners.

Col·labora

Ajuntament de Barcelona.

Programa

Mòdul 0. Per què mirar a Europa?

Aquest mòdul servirà com a presentació del curs i posarà de manifest els motius pels quals les ONG poden beneficiar-se d’un apropament a Europa.

-Obertura
-Objectius del curs i presentació dels participants
-La importància de presentar-se a Europa i al món

8 de maig (3 hores de durada)
Ponents: Ajuntament de Barcelona, CIEMEN, Albert Segura i Cristina Mont.

Mòdul 1. Període de programació 2014-2020

Aquest primer mòdul situarà els participants pel que fa als programes inclosos en el marc financer plurianual actual i abordarà les prioritats polítiques de la UE.

-Marc financer plurianual 2014-2020
-Tipologia de fons europeus (programes comunitaris, fons estructurals, etc.)
-Prioritats de la Unió Europea per al 2020

10 de maig (3 hores de durada)
Ponent: Cristina Mont

Mòdul 3. Suport institucional a Catalunya

Taula rodona on es presentaran diverses perspectives sobre la participació de les ONG a Europa, tant pel que fa a la seva influència en el procés de presa de decisions a Brussel·les com a la implementació de projectes europeus.

15 de maig (3 hores de durada)
Ponents: Delegació de la Generalitat a la UE, entitats socials catalanes, experts en finançament per a ONG a Brussel·les
*Aquesta sessió es farà a la seu de Lafede.cat

Mòdul 2. Fonts de finançament per a ONG

El segon mòdul ofereix una visió de les oportunitats de finançament de la UE per a organitzacions que treballen en cooperació al desenvolupament, ajut humanitari, l’àmbit social i el mediambiental.

– Programes de cooperació exterior
– Programes socials, culturals i mediambientals a la Unió Europea
– Programes regionals
– Eines i estratègies per trobar fons europeus

17 de maig (3 hores de durada)
Ponent: Gemma Piñol

Mòdul 6. Preparació i gestió financera d’un projecte europeu

Part 1
-Cicle de vida del projectes des d’un punt de vista administratiu i financer
-Estructura del pressupost i categories de despesa
-Despeses reals, unitàries i suma global
-Els documents clau i l’origen de les regles financeres i administratives

Part 2
-Regles contractuals i financeres aplicables als diversos tipus de projectes
-Producció de documents administratius per justificar les despeses dels projectes (eines per a la justificació i gestió documental)
-Gestió financera del projecte de partenariat
-Avaluació i preparació dels informes financers
-Auditories

Ponent: Albert Sorrosal
22 i 31 de maig (6 hores de durada)
*La sessió del 22 de maig es farà a la seu de Lafede.cat; la del 31 de maig a la sala d’actes del CIEMEN

Mòdul 4. De la idea al projecte europeu

Aquest mòdul té com a objectiu que els participants entenguin el procediment per passar d’una idea de projecte propi a una proposta de projecte que encaixi en el marc lògic dels projectes europeus.

-Identificació de necessitats i capacitats
-Encaix amb la convocatòria
-Plantejament i redacció d’una proposta

Ponent: Cristina Mont
24 de maig (3 hores de durada)

Mòdul 5. Taller: presentació d’un projecte europeu

Es faran un conjunt d’activitats per a aprendre eines i mètodes de presentació d’un projecte europeu.

-Anàlisi d’una convocatòria
-Plantejament d’una idea de projecte
-Constitució del partenariat
-Redacció d’objectius, enfocament i resultats
-Creació de paquets de treball i cronograma

Ponent: Gemma Piñol
7 de juny (3 hores de durada)

Mòdul 7. Execució del projecte

El darrer mòdul oferirà una visió dels elements a tenir en compte per tal d’arrencar i executar correctament un projecte europeu.

-Negociació i signatura
-Posada en marxa
-Seguiment del pla de treball
-Estratègia de comunicació, difusió i explotació
-Gestió de la qualitat
-Avaluació, seguiment, impacte i sostenibilitat

Ponent: Cristina Mont
12 de juny (3 hores de durada)

Professorat

Cristina Mont, directora executiva de MAC Partners i consultora en projectes europeus i comunicació.
Gemma Piñol, experta en governança i gènere, i en preparació i gestió de projectes europeus.
Albert Sorrosal, expert de la Comissió Europea.

Organitzen:

ciemen-logo-pet

 

Amb el suport de:

ajuntament2