Projectes europeus per a ONG

La Unió Europea, sovint percebuda com un ens llunyà i complicat, inverteix esforços a ser propera a la ciutadania i a les organitzacions, i els ofereix tota una sèrie d’oportunitats per a dur a terme els seus projectes.

El curs “Projectes europeus per a ONG” presenta aquestes oportunitats d’una forma propera i dóna eines perquè les organitzacions puguin fer, de forma independent, els primers passos per apropar-se a la realitat europea i a les seves possibilitats.

Més concretament, té com a objectius:

· Explicar la realitat i el funcionament europeus
· Revisar el marc de finançament plurianual actual
· Exposar els programes i línies de finançament principals per a ONG
· Mostrar els passos per presentar i gestionar un projecte europeu
· Donar a conèixer les vies de participació de les ONG catalanes a Europa

El curs es completa amb una visita opcional a Brussel·les (18 octubre, vols i despeses a càrrec de cada alumne) per conèixer el funcionament de les institucions europees i la seva relació amb organitzacions externes.

Persones destinatàries

El curs va dirigit a persones tècniques i directives d’organitzacions del tercer sector amb coneixements previs en la formulació de projectes i interessades en apropar-se a Europa. Es tracta d’un curs que comença des d’una perspectiva força general però que es va concretant per tal de donar indicacions i eines als seus participants per a que puguin aplicar aquests coneixements en el seu dia a dia, durant el curs i també un cop aquest finalitzi.

Professorat

Gemma Piñol. Experta en governança i gènere, i en preparació i gestió de projectes europeus
Albert Segura. Soci de MAC Partners i expert en política europea
Albert Sorrosal. Expert de la Comissió Europea


Programa

Mòdul 0. Per què mirar a Europa?

Aquest mòdul servirà com a presentació del curs i posarà de manifest els motius pels quals les ONG poden beneficiar-se d’un apropament a Europa.

-Obertura
-Objectius del curs i presentació dels participants
-La importància de presentar-se a Europa i al món

(3 hores de durada)
Ponent: Gemma Piñol Puig
27 de setembre de 2017

Mòdul 1. Introducció a la UE: estructura, prioritats i tipologies de fons

Aquest primer mòdul situarà els participants pel que fa als programes inclosos en el marc financer plurianual actual i abordarà les prioritats polítiques de la UE.

-Marc financer plurianual 2014-2020
-Tipologia de fons europeus (programes comunitaris, fons estructurals, etc.)
-Prioritats de la Unió Europea per al 2020

(3 hores de durada)
Ponent: Gemma Piñol Puig
2 d’octubre de 2017

Mòdul 2. Fonts de finançament per a ONG

El segon mòdul ofereix una visió de les oportunitats de finançament de la UE per a organitzacions que treballen en cooperació al desenvolupament, ajut humanitari, l’àmbit social i el mediambiental.

– Programes de cooperació exterior
– Programes socials, culturals i mediambientals a la Unió Europea
– Programes regionals
– Eines i estratègies per trobar fons europeus

(3 hores de durada)
Ponent: Gemma Piñol Puig
4 d’octubre de 2017

Mòdul 3. De la idea al projecte europeu

Aquest mòdul té com a objectiu que els participants entenguin el procediment per passar d’una idea de projecte propi a una proposta de projecte que encaixi en el marc lògic dels projectes europeus.

-Identificació de necessitats i capacitats
-Encaix amb la convocatòria
-Plantejament i redacció d’una proposta

(3 hores de durada)
Ponent: Gemma Piñol Puig
9 d’octubre de 2017

Mòdul 4. Taula rodona. Les ONG a Brussel·les: influència, participació i suport institucional

Taula rodona on es presentaran diverses perspectives sobre la participació de les ONG a Europa, tant pel que fa a la seva influència en el procés de presa de decisions a Brussel·les com a la implementació de projectes europeus.

(3 hores de durada)
Ponents: per confirmar
11 d’octubre de 2017

 

Mòdul 5. Taller: presentació d’un projecte europeu

Es faran un conjunt d’activitats per a aprendre eines i mètodes de presentació d’un projecte europeu.

-Anàlisi d’una convocatòria
-Plantejament d’una idea de projecte
-Constitució del partenariat
-Redacció d’objectius, enfocament i resultats
-Creació de paquets de treball i cronograma

(3 hores de durada)
Ponent: Mònica Rivera Escrich
16 d’octubre de 2017

Mòdul 6. Preparació i gestió financera d’un projecte europeu

Part 1
-Cicle de vida del projectes des d’un punt de vista administratiu i financer
-Estructura del pressupost i categories de despesa
-Despeses reals, unitàries i suma global
-Els documents clau i l’origen de les regles financeres i administratives

Part 2
-Regles contractuals i financeres aplicables als diversos tipus de projectes
-Producció de documents administratius per justificar les despeses dels projectes (eines per a la justificació i gestió documental)
-Gestió financera del projecte de partenariat
-Avaluació i preparació dels informes financers
-Auditories

(6 hores de durada)
Ponent: Albert Sorrosal
23 i 30 d’octubre de 2017

Mòdul 7. Execució del projecte

El darrer mòdul oferirà una visió dels elements a tenir en compte per tal d’arrencar i executar correctament un projecte europeu.

-Negociació i signatura
-Posada en marxa
-Seguiment del pla de treball
-Estratègia de comunicació, difusió i explotació
-Gestió de la qualitat
-Avaluació, seguiment, impacte i sostenibilitat

(3 hores de durada)
Ponent: Mònica Rivera Escrich
25 d’octubre de 2017

Dates

Cada dilluns i dimecres entre el 27 de setembre i el 30 d’octubre de 2017, de 16 a 19 hores.

Durada total

27 hores.

Lloc

Sala d’Actes del CIEMEN. Rocafort, 242 bis, Barcelona / Metro Entença.

Preu

Gratuït.

Inscripcions

IMPORTANT. Hi haurà dues fases per procedir amb la inscripció. Del 2 d’agost al 15 de setembre de 2017 es faran les preinscripcions, per a les quals haureu d’omplir el formulari que trobareu en aquesta pàgina. Les persones preinscrites durant aquest període seran contactades pel CIEMEN entre els dies 13 i 15 de setembre per confirmar-los la disponibilitat de plaça i procedir a la inscripció definitiva.

Les places s’assignaran per rigorós ordre de preinscripció, fins a omplir les 27 disponibles, per la qual cosa us recomanem que, per evitar quedar fora, feu la preinscripció tan aviat com us sigui possible.

Cas que després de la fase de preinscripció hagin quedat places lliures, s’obrirà una segona fase d’inscripcions, entre els dies 15 i 21 de setembre, també a través del formulari que trobareu en aquesta pàgina. Si les places ja han quedat ocupades en la fase de preinscripció, aquesta segona fase ja no s’obrirà.


FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Les places ja estan complertes i el termini d’inscripcions ha quedat tancat.

Organitzen:

ciemen-logo-pet

 

Amb el suport de:

ajuntament2