Projectes europeus per a ONG

map_europeLa Unió Europea, sovint percebuda com un ens llunyà i complicat, inverteix molts esforços en ser propera als ciutadans i les organitzacions i els ofereix gran quantitat d’oportunitats per dur a terme els seus projectes.

El curs “Projectes europeus per a les ONG: programes i participació” presenta aquestes oportunitats d’una forma propera i dóna les eines per a que les organitzacions puguin fer, de forma independent, els primers passos per apropar-se a la realitat Europea i a les seves oportunitats.

Més concretament, té com a objectius:
· Explicar la realitat i el funcionament europeus
· Revisar el Marc de finançament plurianual actual
· Exposar els principals programes i línies de finançament per a ONG
· Mostrar els passos per presentar i gestionar un projecte europeu

El curs es completa amb una visita d’un dia a Brussel·les per conèixer el funcionament de les institucions europees i la seva relació amb organitzacions externes.

(Aquest curs ja s’ha celebrat.)

Dates

Cada dilluns i dimecres entre el 9 de maig i el 8 de juny de 2016, de 16:00 a 19:00.

Durada total

27 hores.

Lloc

CIEMEN. Rocafort, 242 bis, 08029 Barcelona.

Preu

Gratuït (vegeu destinataris, a sota).

Organitzen

CIEMEN i MAC Partners.

Col·labora

Ajuntament de Barcelona.

Díptic del curs (PDF)

Programa

Modul 0: Per què mirar a Europa?

Aquest mòdul servirà com a presentació del curs i posarà de manifest els motius pels quals les ONG poden beneficiar-se d’un apropament a Europa.

– Obertura, objectius del curs i presentació dels participants
– La importància de presentar-se a Europa i al món

Durada: 3 hores
Ponents: Ajuntament de Barcelona, CIEMEN, Albert Segura i Cristina Mont.

Modul 1: Període de programació 2014-2020

Aquest mòdul situarà els participants pel que fa als programes inclosos en el marc financer plurianual actual. També es farà referència a les polítiques, programes sectorials i principals línies de finançament de la UE.

– Estructura i funcionament de la UE
– Europa 2020: Àmbits d’actuació i prioritats per al 2020
– Marc financer plurianual 2014-2020
– Tipologia de fons europeus

Durada: 3 hores
Ponents: Cristina Mont i Natàlia Segura

Modul 2: Cooperació al desenvolupament, la DG EuropeAid

El segon mòdul ofereix una visió de les oportunitats de finançament de la UE per organitzacions que treballen en cooperació al desenvolupament.

– Estratègia i polítiques de la UE en desenvolupament
– EuropeAid: gestió i implementació
– Programes i finançament
– Participació de les ONGs

Durada: 3 hores
Ponents: Cristina Mont i Natàlia Segura

Modul 3: Altres fonts de finançament per a ONG

Aquest mòdul serveix per mostrar una visió més àmplia de les oportunitats per a ONG que ofereix la UE, més enllà dels programes vinculats estrictament a la cooperació al desenvolupament.

– Visió global dels programes
– Ajut humanitari i protecció civil
– Horitzó 2020 i Europa amb els Ciutadans
– Altres programes (Erasmus+, Europa creativa, LIFE, etc)

Durada: 3 hores
Ponents Cristina Mont i Natàlia Segura

Mòdul 4: De la idea al projecte europeu

Aquest mòdul té com a objectiu que els participants entenguin el procediment per passar d’una idea de projecte propi a una proposta de projecte que encaixi en els paràmetres establerts per la Comissió Europea.

– Identificació de necessitats i grup objectiu
– Capacitats i cerca de socis
– Cofinançament
– Resum de la idea – elements essencials
– Encaix amb la convocatòria

Ponents: Cristina Mont
Durada: 3 hores

Mòdul 5: Presentació d’una proposta

Aquest mòdul consisteix en revisar els passos a seguir i altres factors a tenir en compte per tal de presentar una proposta a una convocatòria de la Comissió Europea.

Part 1 (Eines per la preparació financera)
– Cicle de vida del projectes des d’un punt de vista administratiu i financer
– Estructura del pressupost i categories de despesa
– Despeses reals, unitàries i suma global
– Els documents clau i l’origen de les regles financeres i administratives
– Eines per a la preparació i gestió financera

Part 2
– Revisió de la documentació i normativa
– Constitució del partenariat
– Accions de lobby
– Elaboració tècnica i entrega

Durada: 6 hores
Ponents: Cristina Mont i Albert Sorrosal

Mòdul 6: Execució del projecte

El darrer mòdul pretén donar una visió concreta dels elements més rellevants per tal d’executar correctament un projecte europeu.

Part 1 (Gestió financera i justificació)
– Regles contractuals i financeres aplicables als diversos tipus de projectes
– Producció de documents administratius per justificar les despeses dels projectes (eines per a la justificació i gestió documental)
– Gestió financera del projecte de partenariat
– Avaluació i preparació dels informes financers
– Auditories

Part 2
– Negociació i firma
– Posada en marxa
– Seguiment del pla de treball
– Estratègia de comunicació, difusió i explotació
– Gestió de la qualitat
– Avaluació, seguiment, impacte i sostenibilitat.

Durada: 6 hores
Ponents: Cristina Mont i Albert Sorrosal

Destinataris

Aquest curs va dirigit a tècnics i directius d’organitzacions del tercer sector interessades en apropar-se a Europa. Es tracta d’un curs que comença des d’una perspectiva força general però que es va concretant per tal de donar indicacions i eines als seus participants per a que puguin aplicar aquests coneixements en el seu dia a dia, durant el curs i també un cop aquest finalitzi.

Professorat

Cristina Mont, directora executiva de MAC Partners i consultora en projectes europeus i comunicació.

Natàlia Segura, consultora de MAC Partners en projectes europeus i comunicació.

Albert Segura, soci de MAC Partners i expert en política europea.

Albert Sorrosal, expert de la Comissió Europea.