Enfortiment del CONAMAQ, Bolívia (2009-2011)

projectes_conamaqQuan es va fer?
2009-2011
Qui el va executar?
CIEMEN i Consell Nacional d’Ayllus i Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)
Què era?
El projecte tenia com a objectiu contribuir a l’empoderament dels pobles indígenes de les terres altes bolivianes per a una millor defensa dels seus drets i de la seva participació política en el context del nou Estat bolivià plurinacional impulsat pel president Evo Morales des de 2006.
El CIEMEN va triar de col·laborar amb el CONAMAQ donat que es tracta d’una estructura institucional indígena no governamental que s’ocupa de tot el que afecta les comunitats indígenes, des de l’educació, la llengua, la terra, la preservació de la cultura pròpia i la defensa dels drets, fins a la representació davant dels organismes internacionals. Agrupa milers de comunitats i pobles, i en el moment de l’execució del projecte representava al voltant de 400.000 persones.
Què va fer?
Tècnics especialistes van formar les bases indígenes del CONAMAQ a través de tallers específics. D’això en va resultar una capacitació més gran perquè el CONAMAQ pressionés de forma més efectiva per a la inclusió dels drets dels pobles indígenes en l’ordenament jurídic de Bolívia i per a la seva execució.