Formació de professors de llengua kurda

kurdi_derQuan es va fer?
2006-2011
Qui el va executar?
CIEMEN, Kurdi-Der i Institut Kurd d’Istanbul
Què era?
En un context de tímida obertura de l’Estat turc als drets culturals i lingüístics del poble kurd, s’havia possibilitat l’la introducció de l’ensenyament de la llengua kurda en l’àmbit privat i a través de tallers com a aprenentatge de segona llengua. Hi havia, però, una gran mancança tant de professorat capacitat com de materials didàctics adequats. El projecte de formació de professors de llengua kurda estava destinat a cobrir algunes d’aquestes mancances.
Què va fer?
El CIEMEN, en un projecte finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, va dur a terme un projecte conjunta amb l’associació kurda Kurdi-Der, la qual va formar 500 professors per a l’ensenyament de la llengua kurda, a través de classes durant un període de sis mesos amb l’elaboració dels materials didàctics corresponents.

El projecte, a banda de l’èxit quantitatiu, va donar un impuls qualitatiu i d’autovaloració envers la societat civil, la llengua i la cultura pròpies. També va afavorit la cooperació internacional, ja que la situació política i d’oblit de la població kurda feia que no hi hagués pràcticament cooperació dins el seu territori.

Durant diversos mesos i de forma voluntària, aquests professors van fer classes de kurd en els seus pobles de residència, estesos arreu del territori a través de les sucursals de Kurdi-der.

També en relació amb aquest projecte, l’Institut Kurd d’Istanbulva preparar materials per a l’ensenyament de la llengua kurda, mitjançant tècniques d’educació modernes. La concreció d’això va ser una col·lecció de llibres -per a adults i per a infants- destinats a les persones kurdes que han oblidat la seva llengua o que no saben escriure-la a causa de les polítiques d’assimilació del govern turc, així com també a aquelles persones i fundacions que, de forma voluntària o professional, tenen la intenció d’impartir classes d’aquesta llengua a les seves poblacions.