Tallers de suport als col·lectius gitano dom i abdal del Kurdistan (persones refugiades i desplaçades)

projecte_tallers_2017Què era?

Un projecte de suport a dues de les poblacions més vulnerables i en situació de minorització extrema del Pròxim Orient: els doms i els abdals. En el cas dels doms, es tracta d’una població gitana de llengua kurda i/o domari. Entre les persones doms participants en aquest projecte n’hi ha de refugiades procedents de Síria i de desplaçades internes, originàries de les zones kurdes de Turquia. En el cas dels abdals, és una població de fe alevi i de llengua de base turquesa. Les persones abdals participants són procedents del nord de Síria (Rojava).

Les activitats del projecte es van desenvolupar a les ciutats d’Amed (Diyarbakir en turc, Kurdistan del Nord) i Gaziantep, amb la finalitat d’arribar a col·lectius especialment vulnerables: dones i infants; també un grup de nens i adolescents kurds.

El projecte tenia com a objectiu acompanyar en l’empoderament dels refugiats i desplaçats doms i abdals a través de diversos tallers.

Els tallers de teatre psicopedagògic per a infants i joves es va realitzar a dues ciutats diferents. Al centre cívic de Gaziantep es va dirigir al col·lectiu refugiats abdals. En canvi les activitats del centre de la ciutat d’Amed es va dirigir al col·lectiu refugiats doms i kurds. Cada ciutat té una realitat diferent. Mentre que la situació de la ciutat de Gaziantep era més o menys estable, les condicions d’Amed eren molt més complexes.

També van tenir lloc dues activitats de sensibilització a Catalunya.

Què va fer?

El projecte va incloure quatre activitats.

1. Tallers de teatre psicopedagògic per a infants i joves que permetin millorar les seves capacitats d’aprenentatge, fer front als traumes que patits en la seva fugida de la guerra de Síria i facilitar el seu enfortiment emocional enmig de les condicions a què s’enfronten. Segons el personal educador que treballa amb aquests infants i joves, és primordial que siguin capaços de comunicar les seves emocions.

L’activitat es va adreçar a una població d’entre 6 i 18 anys dels barris on viuen els doms i els abdals a Amed i a Gaziantep.

• A Amed van participar 56 infants als tallers. 24 eren nens i 22 nenes.

• A Gaziantep van participar 49 infants i joves als tallers. 31 eren nenes i 18 eren nens.

• La participació als tallers d’aquests infants i joves van ser continuada i al finalitzar els activitats van mostrar esperança de continuar amb aquest tipus d’activitats.

• Els talleristes van introduir al seu pla de treball les necessitats dels nens i de les nenes i això va facilitar l’assoliment dels objectius, tant de participació continua com de l’augment d’autoconfiança dels nens i de les nenes.

Resultats assolits

En primer lloc s’ha de destacar l’augment del nivell de la confiança dels infants i joves. La majoria dels nens i de les nenes que demostraven un grau de menyspreu per l’efecte positiu dels tallers. Això va començar a canviar amb poc temps segons els talleristes. També es va observar que els infants que tenien un actitud llunyana i distant van acomodar-se durant el període del taller i van col·laborar amb els talleristes. En segon lloc es va aconseguir canvi d’uns tipus d’actituds grolleres dels nens i de les nenes.

Gràcies a la diversitat dels activitats que va realitzar l’equip de Teatre Amed i l’equip de la cooperativa Umut Isigi els infants que van participar als tallers van trobar diferents espais d’art per expressar les seves emocions i les seves necessitats.

Finalment, els talleristes destaquen que en dos centres d’ambdues ciutats els nens van demostrar molt interès als tallers i van ser convençuts que els continguts dels tallers de cada dia podrien resultar més divertits que jugar al carrer.

2. Tallers de salut sexual i reproductiva. Després d’una sessió informativa, s’executen tallers on s’aborden temes relacionats amb salut, gènere i els efectes del procés de refugi sobre les dones i particularment els temes com la prevenció i atenció a problemes de salut de les dones relacionats amb la sexualitat i la reproducció, mesures de planificació familiar per evitar l’embaràs no desitjat, les malalties de transmissió sexual i els casos de maternitat infantil/juvenil.

A Gaziantep, l’activitat es va adreçar a dones abdals refugiades, procedents de Síria. Són 21 dones d’edats compreses entre els 19 i els 37 anys. A Amed, són 26 dones, majoritàriament doms, tant siguin desplaçades internes de Turquia com refugiades de la guerra de Síria.

• Es va aconseguir la participació continuada d’una part de les dones habitants dels barris d’ambdues ciutats.

• Finalment les dones joves van participar als tallers contràriament a l’actitud que tenien a l’inici dels tallers.

• Les dones que van participar als tallers també van demostrar interès als tallers de teatre psicopedagògic que duia a terme als centres. Així es va aconseguir també que els seus fills poguessin venir aquests tallers.

• Les dones que ven participar als tallers després de poc temps van deixar de reivindicar un tipus d’ajut material per venir-hi i van valorar-ho molt positivament tot i que no podien disposar de cap tipus d’ajut material.

Resultats assolits

En primer lloc cal subratllar que l’educadora social que va realitzar aquests tallers va observar un millorament destacable de la disminució de l’ús de la violència de les dones per educar els seus fills i les seves filles. Això, segons les dones, va ser gràcies a tenir un espai de parla i d’escolta. Segons elles, gràcies a aquests tallers van es van relaxar bastant en les seves vides quotidianes.

En segon lloc s’ha assolit l’objectiu de que les adolescents van poder expressar la seva necessitat de seguir estudiant malgrat que les seves famílies les motiven per casar-se. Aquest espai va proporcionar una oportunitat de que aquestes adolescents van poder preguntar sobre els recursos que tenen per continuar els seus estudis i/o per trobar un lloc de treball.

En tercer lloc, com s’havia previst, es va observar un augment important de la demanda de mitjans anticonceptius. Segons l’educadora, la majoria de les dones que van participar als tallers no volien tenir més fills però no estaven informades en l’accés als seus recursos per protegir-se dels embarassos no desitjats.

3. Tallers de sensibilització a Torrelles de Llobregat. L’activitat a l’IES de Torrelles de Llobregat va consistir en dos tallers per a dos grups de vint-i-cinc alumnes de 4t d’ESO que havien treballat la qüestió del refugi durant el curs 2016-2017. El taller consistia en una aproximació, mitjantçant la posada en comú de la tasca portada a terme pel CIEMEN al Kurdistan amb les minories gitana i iazidita i amb la població refugiada kurda, a conceptes clau com la diàspora, els drets humans, la cultura de pau, la diversitat cultural, el diàleg entre religions, el dret al retorn, els drets de la dona i dels infants i la lluita contra el racisme i la xenofòbia. Cada taller va tenir una durada de dues hores.

Resultats assolits

• En les dinàmiques participatives es va notar la feina prèvia assolida per l’equip docent en relació amb les relacions Nord-Sud i la crisi al Pròxim Orient.

• Els grups van mostrar diferents graus d’implicació però igualment es va aconseguir crear un clima de debat molt satisfactori.

4. Seminari amb la documentalista kurda Hatice Kamer. Com a segon activitat a Catalunya es va organitzar un seminari a porta tancada amb la documentalista feminista kurda Hatice Kamer, convidada a Catalunya —via una proposta del CIEMEN— en el marc de la V edició del programa Ciutats defensores dels Drets Humans. Hi van participar una quinzena de persones del món acadèmic (investigadores de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB, de la UPF i de la UIB), de l’activisme feminista (Dones per Dones, Dones de Negre, Gatamaula Feminista), del periodisme i de la solidaritat internacional i amb el món araboislàmic (SODEPAU, Azadí-Plataforma de Solidaritat amb el Poble Kurd). El tema principal va ser la realitat dels moviments de dones i feministes al Kurdistan del Nord i al conjunt de la República de Turquia. El grau de participació va ser alt i les persones assistents van descatar el fet que la ponent-conductora del seminari va mostrar una capacitat analítica important per lligar el bagatge històric del moviment feminista i la seva pluralitat interna, profundament heterogènia, amb la realitat actual.

Una cinquena activitat, al voltant de la formació i assessorament sobre drets i llibertats i adreçada a persones refugiades i a desplaçats interns, no es va poder dur a terme atès l’empitjorament de la situació política a Turquia després del cop d’estat fallit de 2016 i l’onada repressora posterior a càrrec del govern.

Quan?

Els tallers 1 i 2 van començar la primera quinzena de juny de 2017 a totes dues ciutats i van cloure’s el setembre del mateix any. Els tallers de Torrelles de Llobregat es van fer el 28 de setembre de 2017. El seminari va tenir lloc el 5 d’octubre de 2017.

Qui el va executar?

El CIEMEN, sota coordinació de la seva tècnica Günes Öztürk, conjuntament amb dues contraparts locals principals: la Fundació Anadolu Kültür (fundada el 2002 per persones procedents de la cultura, el món dels drets humans, de l’art i de l’empresa privada que té per objectiu construir ponts entre diferents comunitats ètniques, culturals i religioses a Turquia i a la regió) i l’entitat Zero Discriminació (Sifir Ayrimcilik en turc; ONG fundada el 2009 amb l’objectiu de protegir les comunitats més marginades i minoritzades de Turquia; des dels seus inicis ha centrat els seus esforços en els col·lectius gitanos, entre ells els doms de Diyarbakir i els abdals de Gaziantep).

Igualment, va comptar amb unes altres dues contraparts locals que treballen per a i en col·laboració amb les nostres contraparts principals: la Cooperativa de Dones i Medi Ambient d’Umut Işığı (a la seva seu es van executar els tallers d’Amed) i l’Associació dels Abdals de Gaziantep.

Les activitats van ser conduïdes per talleristes locals, experts i expertes en les matèries corresponents. Els tallers de salut sexual i reproductiva es va realitzar per part de la mateixa professional en ambdues ciutats: Handan Çoskun, amb llarga experiència en treball amb les dones kurdes i doms, i els últims anys s’ha format per treballar amb col·lectius refugiats.

El projecte es va dur a terme amb finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB).

Notícies relacionades:

25 juliol 2017. En marxa els tallers de suport a la població refugiada i desplaçada gitana i abdal al Kurdistan
25 maig 2017. Els doms: els gitanos del Pròxim Orient