Xarxa Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles

xmdcpQuè és?
La Xarxa Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles (XMDCP) és una organització internacional d’entitats i partits de nacions i pobles sense estat. El seu objectiu és coordinar les organitzacions d’aquests pobles i nacions  per tal que uneixin esforços per a fer progressar el reconeixement i l’exercici del dret a l’autodeterminació en l’era de la globalització. La XMDCP va fer la seva primera reunió al Fòrum Social Mundial de Belém, el 2009, va celebrar el seu Congrés Fundacional a Girona el 2010, i es va constituir legalment a Brussel·les el 2011.

Què fa?
Promou el reconeixement dels drets col·lectius dels pobles en institucions i organismes internacional, dóna suport als moviments i organitzacions d’arreu del món que lluiten pels seus drets col·lectius, i coordina i articula els actors socials i polítics a escala mundial que treballen en favor d’aquests drets.

Qui l’executa?
El CIEMEN hostatja el secretariat de la XMDCP, que té una trentena d’entitats membres.

Anar al web de la XMDCP

 

La CONSEU

El precedent a escala europea de la XMDCP és la Conferència de Nacions Sense Estat d’Europa (CONSEU), un fòrum de debat i de confluència entre organitzacions polítiques, culturals i cíviques amb l’objectiu comú d’avançar cap a una Europa respectuosa amb la seva diversitat nacional, lingüística i cultural.

L’espai de la CONSEU es troba actualment vinculat a la XMDCP.

Més info sobre la CONSEU