Xarxa Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles

xmdcpQuè era?
La Xarxa Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles (XMDCP) va ser una organització internacional d’entitats i partits de nacions i pobles sense estat. El seu objectiu era coordinar les organitzacions d’aquests pobles i nacions per tal que unissin esforços per a fer progressar el reconeixement i l’exercici del dret a l’autodeterminació en l’era de la globalització. La XMDCP va fer la seva primera reunió al Fòrum Social Mundial de Belém, el 2009, va celebrar el seu Congrés Fundacional a Girona el 2010, i es va constituir legalment a Brussel·les el 2011. Va celebrar la seva Assemblea General al Parlament Europeu (Brussel·les) el 2014.

Des de 2015, les organitzacions membres van mantenir contactes interns, sense activitat pública. La manca creixent de perspectives de treball conjunt entre les organitzacions va conduir a la decisió de clausurar la Xarxa el 2019.

Què va fer?
Va promoure el reconeixement dels drets col·lectius dels pobles en institucions i organismes internacionals, amb una atenció particular inicial al Fòrum Social Mundial. Va donar suport a moviments i organitzacions que lluiten pels seus drets col·lectius, i va coordinar i articular diversos actors socials i polítics que treballen en favor d’aquests drets.

Qui la va executar?
Les organitzacions membres (una trentena) col·lectivament. El CIEMEN es va hostatjar el secretariat.

La CONSEU

El precedent a escala europea de la XMDCP va ser la Conferència de Nacions Sense Estat d’Europa (CONSEU), un fòrum de debat i de confluència entre organitzacions polítiques, culturals i cíviques amb l’objectiu comú d’avançar cap a una Europa respectuosa amb la seva diversitat nacional, lingüística i cultural.

L’espai de la CONSEU es va vincular a la XMDCP a partir de la fundació d’aquesta organització.

Més info sobre la CONSEU