Conferència al Parlament Europeu sobre el dret a l’autodeterminació

david actes

El Parlament Europeu va ser la seu, l’1 d’abril, de la conferència “Redefining self-determination in the 21th century” (“Redefinint l’autodeterminació al segle XXI”), organitzada conjuntament pel CIEMEN, el Centre Maurits Coppieters (CMC) i l’Organització de Nacions i Pobles No Representats (UNPO).

La conferència, hostatjada pels eurodiputats Ramon Tremosa (CDC/ALDE) i Raül Romeva (ICV/Verds-ALE), va comptar amb les aportacions teòriques de diversos experts en matèria d’autodeterminació. De la part catalana, hi van intervenir Ivan Serrano i Miquel Strubell (UOC). També hi van prendre part Michael Jewkes (KU Leuven), Alan Sandry (University of Swansea) i Danny Boyle (BEMIS Scotland).

La conferència va mostrar que els debats constructius sobre l’autodeterminació han de permetre un diàleg continuat entre totes les parts implicades, fent referència a la normativa internacional. Igualment, els ponents van evidenciar que les organitzacions internacionals, incloent-hi la Unió Europea, haurien de reconèixer el seu rol en l’acompanyament d’aquests processos al segle XXI, que caldria dur a terme en un marc democràtic.

Més informació de la conferència al web de l’UNPO.