Memòries

En aquest apartat podeu trobar totes les memòries del CIEMEN des de l’any 2005 fins a l’actualitat, amb les activitats agrupades per temàtiques. Igualment, també hi ha resums més breus d’activitats entre 1999 i 2004, així com diversos butlletins del CIEMEN entre 1983 i 1987. Per a altres activitats, podeu cercar en els apartats consagrats als eixos i a la història del CIEMEN.

.Butlletins 1983-1987

Butlletí 01 (1983)

Butlletí 03 (1984)

Butlletí 04 (1984)

Butlletí 10 (1985)

Butlletí 11 (1985)

Butlletí 14 (1986)

Butlletí 16 (1987)